Link to success – Teambuilding On Time 2018

Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau, dù gần hay xa, dù dài hay ngắn ngày, dù trèo đèo hay lội suối, dù ngủ lều hay khách sạn resort 5 sao thì ta vẫn có nhau – những đồng đội chân chính – người sẽ hỗ trợ, hợp tác tốt với chúng ta trong công việc, đồng cam cộng khổ, quyết tâm thực hiện mục tiêu; chia sẻ vui buồn trong cuộc sống! “Tinh thần đội nhóm tốt nhất đến từ những người đang làm việc một cách độc lập hướng đến một mục tiêu chung.” – James Cash Penney.

“Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự nó đến” – Henry Ford. Link to success – Teambuilding On Time 2018 – Gắn kết hơn để thành công, chương trình nhỏ, chất, ý nghĩa. On Time đã có một ngày thật sự vui, yêu thương hơn, gắn kết hơn. Pyramid Teambuilding trân trọng cảm ơn lãnh đạo On Time tin tưởng chọn là đối tác tổ chức chương trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *